ZAJĘCIA

DODATKOWE W NASZYM PRZEDSZKOLU

NIEMIECKI

Zajęcia pozwalają poznać mowę naszych zachodnich sąsiadów. Poprzez zabawy w tym języku przynoszą radość dziecku. Prowadzone są głównie metodą Total Physical Response, najbardziej odpowiednią dla wieku przedszkolnego. Polega ona na reagowaniu całym ciałem np. poprzez wprowadzanie słownictwa związanego z różnymi czynnościami, wykonywanie poleceń z gier. Zajęcia odbywają się 4 razy w tygodniu zgodnie z programem autorskim Spiel mit Deutsch.

PLASTYKA

Zajęcia plastyczne rozwijają kreatywność dziecka, myślenie, estetykę, wyzwalają jego swobodną ekspresję twórczą, uwrażliwiają na piękno. Pozwalają lepiej poznać i zrozumieć dziecko i jego psychikę, aspiracje, dążenia. Pobudzają ciekawość i zainteresowanie otaczającym światem. Są dobrą okazją do pokazania innym, co dziecko potrafi. Odkrywają przed nim obraz różnorodnych technik i form plastycznych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu zgodnie z programem autorskim Mały artysta plastyk

MUZYKA

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności: mowy, śpiewu, ruchu  przy muzyce, uwrażliwiać dziecko na różne elementy muzyki, rozwijanie inwencji twórczej, poprzez stosowanie różnorodnych ćwiczeń i zabaw, zadań ruchowych np. odtwarzanie ruchem i gestem nastroju muzyki i ilustrowanie ruchem piosenek i łatwych utworów instrumentalnych (aktywne słuchanie muzyki), zabaw z zakresu zadań muzycznych i słownych np. gra na dzwonkach diatonicznych – zestawów dźwiękowych, układanie własnych melodii do krótkich, znanych dzieciom tekstów, oraz tworzenie prostych melodii do wymyślonych przez dzieci krótkich tekstów. Równie istotnym punktem zajęć jest muzykowanie na instrumentach perkusyjnych itd. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, zgodnie z programem autorskim  W krainie muzyki.

REDAKTOR

Końcowym efektem tych zajęć jest gazetka, którą dzieci redagują przez miesiąc. Ukazują w niej swoje prace, osiągnięcia bez użycia liter. Poznają warsztat drukarski, spotykają się z dorosłymi redaktorami i nie tylko. Poprzez zajęcia kształtują swoją wyobraźnię i inwencję twórczą. Zapoznają się ze słownictwem stosowanym w drukarniach i wydawnictwach, poznają proces powstawania gazet i czasopism. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu zgodnie z programem autorskim Mały redaktor.

KONTAKT

Adres: ul. Włościańska 101; 15-199 Białystok

Telefon: 504 631 459

Email: [email protected]

Godziny otwarcia: PN – PT :  06:30 – 17:00